Skip Navigation Links
 
نیاز به اطلاعات دیگری دارید؟

قوانین و مقررات


الف)شرایط عمومی

شرکت تابان نیرو از طریق فاکس یا فرم درخواست مربوطه در وب سایت این شرکت یا لیست رسمی و همچنین با تائیدیه کتبی برای "کالیبراسیون یا نیازهای اندازگیری کاربردی"هر کدام که بوسيله مشتريان ارجمندمان تقاضا شود مورد پذيرش قرار ميگيرد.

 1. در صورتی که کالیبراسیون در محل مشتری انجام شود، جهت جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه فنی در مدت زمانی که افراد فنی اعزامی درگیر کالیبراسیون هستند، افراد صلاحیت دار و فنی مشتری بایستی در طول مدت کالیبراسیون تجهیز حاضر باشند .مشتری و کارکنان آن ، مسئول فراهم کردن شرایط مناسب جهت سلامت و ایمنی شغلی افراد اعزام شده این شرکت می باشند و در صورت بروز حادثه کاری ، مسئول خسارت وارده می باشد.
 2. وسایلی که برای کالیبره شدن به آزمایشگاه کالیبراسیون این شرکت فرستاده می شود، حتی المقدور بایستی با شکل اصلی بسته بندی شود و بدون آسیب و خسارت به این شرکت فرستاده شود. در فرم در خواست تابان نیرو خواسته شده که,دفترچه راهنمای کاربر,لوازم و تجهیزات مورد نیاز وسیله به همراه کپی آخرین رسید یا برگ کالیبراسیون درون جعبه بسته بندی قرار داده شود.
 3. شرکت تابان نیرو هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های وارد شده هنگام حمل و نقل ندارد.در مرحله دریافت اولیه تجهیز، کنترل هایی خواهد بود که شامل بازرسی عینی و کمی تجهیز بوده و کنترل عملکردی را در بر نمی گیرد .شرکت تابان نیرو مسئول خطاهایی که در مرحله پذیرش بوجود می آید نخواهد بود.
 4. وسایل نباید برای تعمیر به آزمایشگاه تابان نیرو فرستاده شود. تعمیر و تمیز کردن (از روغن,زنگ زدگی,گرد و خاک و ...)باید قبل از فرستادن به آزمایشگاه انجام شود.
 5. در خواست مشتری صرفا در صورتی که با روشهای متداول و رسمی و قانونی کالیبراسیون یا استاندارد های ملی یا بین المللی منطبق باشد پذیرفته خواهد شد.
 6. در صورت درخواست برای اندازه گیری مجدد و اعتراض به نتایج آن، یک کارشناس استاندارد از طرف آزمایشگاه تابان نیرو منصوب و نتایج را مورد بررسی قرار خواهد داد. در صورت اشتباه بودن کالیبراسیون شرکت تابان نیرو تقبل زیان می نماید در غیر این صورت مشتری ملزم به پرداخت هزینه کالیبراسیون بوده و دادگاه و قوانین جاری ایران، موضوع حل اختلاف را حکمیت خواهد کرد.
 7. پرداخت هزینه حمل و نقل به آزمایشگاه به عهده مشتری میباشد.
 8. هرگونه پرداخت هزینه مربوط به حمل و نقل تجهیزات و افراد را مشتری عهده دار می باشد.
 9. خدمات کالیبراسیون برابر با تعرفه های این شرکت است و پرداخت هزینه انتقال و هزینه های تبعی به عهده مشتری می باشد.
 10. به غیر از موارد خاص، روزهای کاری آزمایشگاه از شنبه الی چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 صبح تا 17 می باشد.
 11. چنانچه انجام کالیبراسیون در این آزمایشگاه میسر نباشد، انجام آن در آزمایشگاه دیگری به اطلاع مشتری رسیده و با شرایط فوق ، در صورت تائید انجام خواهد شد.

ب)شرایط محرمانه

این شرکت به کلیه اصول بیطرفی و محرمانه بودن اسرار و اطلاعات در کلیه مراحل کالیبراسیون متعهد است. شرکت تابان نیرو از کلیه کارکنان خود موافقت نامه محرمانه اطلاعات و منشور رازداری دریافت کرده است.

محرمانه بودن در وضعیت های فوق صرفا در مقابل مقامات قانونی و سازمان های معتبر مربوط میشود در همین ارتباط در صورت درخواست مشتری مدارک فنی به افراد ذیصلاح ارائه خواهد شد.

کپی مستندات و سوابق در رایانه و سرور این شرکت بایگانی و ذخیره می گردد که صرفا افراد مجاز که نام آنها در سیستم حفاظت اطلاعات و بایگانی قید شده قابل دسترسی میباشد.

به غیر از کپی گواهینامه نامه که در بایگانی نگه داری میشود هیچ کپی دیگری از آن گرفته نمی شود مگر آنکه در بایگانی موجود نباشد.


ج)قیمت و شرایط پرداخت

 1. اندازه گیری هایی که در لیست قیمت ها و در سایت این شرکت موجود نباشد برای هر مورد جداگانه دریافت خواهد شد.
 2. گواهی کالیبراسیون و گزارش اندازه گیری پس از دریافت وجه صورت حساب ارائه خواهد شد.
 3. پرداخت هزینه ها باید به صورت نقدی به شرکت تابان نیرو صورت گیرد و سپس تجهیز تحویل می گردد.
 4. در صورتی که تجهیز مورد نظر در محل بد عمل نماید نیمی از هزینه کالیبراسیون دریافت خواهد شد.
 5. چنانه در حین کالیبراسیون تجهیز نقصی داشته باشد یا خارج از تنظیمات باشد پس از تائید مشتری برای تعمیر هزینه اضافی علاوه بر هزینه کالیبراسیون و کالیبراسیون مجدد دریافت خواهد شد.
 6. شرکت تابان نیرو حق تغییر در لیست قیمت ها را برای خود محفوظ دارد.