نیاز به اطلاعات دیگری دارید؟

معرفی سیستم آموزش

شرکت تابان نیرو دارای واحد آموزشی با سخت افزار و نرم افزار خاص و ویژه می باشد که آموزش دوره ای و موردی را به کلیه کارکنان تابان نیرو (آموزش داخلی) و هم سازمان‌های بیرونی ارائه می نماید. نظام نامه آموزشی، تقویم آموزشی، اطلاعات مدرسین و سوابق دوره های برگزار شده و ارزیابی های مربوطه بصورت الکترونیکی در بخش آموزش نرم افزار کالیبراسیون مستند سازی شده است.

مؤسسات و شرکتهای برگزارکننده آموزش مورد ارزیابی و تأیید صلاحیت قرار می گیرند. پس از برگزاری آموزشها نیز اثربخشی آموزشهای آنها بررسی و ارزیابی می شود. سوابق آموزشهای کارکنان در بخش آموزش شرکت تابان نیرو سپاهان موجود می باشد و یک نسخه از آنها در آزمایشگاه نگهداری می شود و به هریک از آنها آموزشهای لازم طبق تقویم آموزشی ارائه می گردد.

علاوه بر آموزشهای درون سازمانی، مجموعه آزمایشگاه‌های کالیبراسیون گسترش ارائه آموزش به شرکت های برون سازمانی را در دستور کار خود قرار داده است. مجموعه آزمایشگاه ها تاکنون موفق به برگزاری بیش از 50 دوره آموزشی برای شرکتهایی نظیر فولاد خوزستان، شرکت ملی حفاری ایران، گل گهر سیرجان، ذوب آهن اصفهان و ... در زمینه کالیبراسیون عمومی و تخصصی نموده است و کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته است.

با افزایش رو به رشد استقبال از فعالیتهای آموزشی کالیبراسیون تابان نیرو مدیریت توسعه فعالیت ها را در اولویت کاری قرار داده و هم اکنون تیم منسجم آموزشی با بهره گیری از امکانات موجود در شرکت و همچنین امکانات پشتیبان شرکت تکادو (به عنوان هلدینگ مادر) دوره های آموزشی کالیبراسیون را برنامه ریزی و برگزار می نمایند.مزیت قابل توجه این دوره ها آموزش عملی کالیبراسیون در محل آزمایشگاه‌هاست که آموزش را در جهت کاربردی سوق می دهد.

مدرسان این دوره های آموزشی از بدنه مجموعه آزمایشگاه ها انتخاب می شوند. این افراد علاوه بر تحصیلات عالی کوله بار تجارب عملی و کاربردی را به دوش می کشند که خود می تواند نقطه عطفی برای فراگیران باشد.

آزمایشگاه‌های کالیبراسیون تابان نیرو آمادگی خود را جهت برگزاری رایگان دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی در جهت بارور نمودن فرهنگ اندازه شناسی و کالیبراسیون در جامعه اعلام داشته است.