نیاز به اطلاعات دیگری دارید؟

اخبار و رویداد ها

روز جهانی استاندارد

دسته بندی خبر: کالیبراسیون

23 مهر روز جهانی استاندارد مبارک باد

برگزاری دوره آموزشی تخصصی کالیبراسیون شرکت تابان نیرو سپاهان.

دسته بندی خبر: آموزش


 

آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو اولین آزمایشگاه بخش خصوصی در استان اصفهان و یک آزمایشگاه پیشرو در سطح ملی است که فعالیت اجرایی خود را در سال 1378 شروع کرد. این شرکت دارای تأیید صلاحیت رتبه یک آموزشی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه آموزش کالیبراسیون (کمیت‌های جرم، حجم، فشار، دما، ابعاد و الکتریک) است.

در راستای اهداف و خط مشی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو در خصوص آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان و مدیران مرتبط با مباحث کیفیت و کالیبراسیون و با توجه به دریافت پروانه تأیید صلاحیت اجرای آموزش‌ های کارکنان مؤسسه و مسئولین کنترل کیفیت، شرکت تابان نیرو اقدام به برگزاری دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون نموده است.

این دوره از تاریخ 28/10/1387 آغاز و تا اسفند ماه سال جاری ادامه دارد. دوره مذکور با حضور کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران و با نظارت مجتمع فنی مهندسی اصفهان برگزار می‌شود. در این دوره فراگیران با مباحثی از قبیل اندازه گیری و اندازه شناسی، کالیبراسیون و رده های کالیبراسیون، قابلیت ردیابی، مفهوم خطا و عدم قطعیت و محاسبات مربوطه و دیگر مطالب مرتبط با هر یک از آزمایشگاه‌های جرم، حجم، فشار، دما، ابعاد و الکتریک آشنا می‌شوند.

در پایان هر بخش نیز کلیه فراگیران با حضور در محل آزمایشگاه‌های کالیبراسیون تابان نیرو، ضمن بازدید از شرایط محیطی ایجاد شده بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025، با فرایند کالیبراسیون تجهیزات از نزدیک آشنا شده و در جریان روند کار هر یک از آزمایشگاه‌های کالیبراسیون قرار می‌گیرند. همچنین در پایان دوره یاد شده، به کلیه فرگیران گواهینامه کالیبراسیون از سوی شرکت تابان نیرو اعطا خواهد گردید.

لازم به ذکر است برگزاری دوره های فوق و همچنین دوره های تخصصی کالیبراسیون در دستور کار این شرکت قرار دارد که متقاضیان حضور در این دوره های آموزشی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن مستقیم آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو به شماره 6616778-0311 تماس حاصل نمایند.

اخذ تأیید صلاحیت ISO/IEC 17025 توسط آزمایشگاه های کالیبراسیون تابان نیرو.

دسته بندی خبر: کالیبراسیون

آزمایشگاه‌های كالیبراسیون تابان نیرو اولین آزمایشگاه بخش خصوصی است كه موفق به اخذ تأیید صلاحیت ISO/IEC 17025 می گردد.

آزمایشگاه‌های كالیبراسیون تابان نیرو به عنوان یك آزمایشگاه پیشرو در كشور الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 كه در واقع الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و كالیبراسیون می باشد را در سطح آزمایشگاه پیاده سازی كرده است كه در سال 1387 مورد ممیزی و ارزیابی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران توسط كارشناسان نظام تأیید صلاحیت ایران (IAS) قرار گرفت.

تأیید صلاحیت ISO/IEC 17025 كه شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‌ های آزمون و كالیبراسیون باید برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه یك سیستم مدیریت را به كار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت دارند و نیز قادر به فراهم كردن نتایج فنی معتبر می باشند. این تأیید صلاحیت از سوی نظام تأیید صلاحیت ایران به مدت سه سال صادر و تحویل شد.

شرایط محیطی و الزامات استاندارد ISO/IEC17025 نیز پیاده سازی و پایش شده و روشهای اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز تهیه و اجرایی گردید.

تضمین كیفیت نتایج مشتریان كه یكی از بندهای حائز اهمیت استاندارد ISO/IEC 17025 می باشد، از دو روش عمده مقایسات بین آزمایشگاهی و كالیبراسیون مجدد تجهیزات مشتریان در شرایط تكرار پذیر و یا تجدید پذیر انجام می شود.

شرکت تابان نیرو موفق به اخذ تأیید صلاحیت مرکزآموزشی در سطح ملی شد.

دسته بندی خبر: آموزش

شرکت تابان نیرو سپاهان موفق به اخذ تأیید صلاحیت آموزشی در زمینه های آموزش استانداردسازی، سیستم‌های مدیریتی، کالیبراسیون و فنی مهندسی در رشته های برق و الکترونیک و اوزان و مقیاس‌ها در سطح ملی برای مدت سه سال گردید و با کسب امتیاز 820 حائز رتبه اول شد.

آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو اولین آزمایشگاه بخش خصوصی در استان اصفهان پیش از این نیز دارنده تأیید صلاحیت رتبه یک آموزشی از مؤسسه استاندارد و صنعتی ایران در زمینه آموزش کالیبراسیون (کمیت‌های جرم، حجم، فشار، دما، ابعاد و الکتریک) بوده و موفق به برگزاری دوره های مختلف در زمینه کالیبراسیون عمومی و اختصاصی شده است.

لازم به ذکر است برگزاری دوره های فوق و همچنین دوره های عمومی و تخصصی کالیبراسیون در دستور کار این شرکت قرار دارد که متقاضیان حضور در این دوره های آموزشی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن مستقیم آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو به شماره 6616778-0311 یا فاکس 6616989-0311 تماس حاصل نمایند.

اخذ تأیید صلاحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران توسط آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو.

دسته بندی خبر: آموزش

شرکت تابان نیرو سپاهان موفق به اخذ تأیید صلاحیت آموزشی در زمینه کالیبراسیون به مدت یک سال از سوی شرکت ملی نفت ایران گردید.

آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو اولین آزمایشگاه بخش خصوصی در استان اصفهان نیز موفق به اخذ تأیید صلاحیت آموزشی در زمینه های آموزش استانداردسازی، سیستم‌های مدیریتی، کالیبراسیون و فنی مهندسی در رشته های برق و الکترونیک و اوزان و مقیاس ها در سطح ملی برای مدت سه سال گردید و با کسب امتیاز 820 حائز رتبه اول شد.

لازم به ذکر است این شرکت تاکنون موفق به برگزاری دوره های عمومی و تخصصی کالیبراسیون برای شرکت ملی حفاری ایران و سایر شرکت های صنعتی شده است.

از آنجا که برگزاری این دوره ها در دستور کار این شرکت قرار دارد متقاضیان حضور در این دوره های آموزشی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن مستقیم آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو به شماره 6616778-0311 یا فکس 6616989-0311 تماس حاصل نمایند.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی کالیبراسیون شرکت تابان نیرو سپاهان.

دسته بندی خبر: آموزش

آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو اولین آزمایشگاه بخش خصوصی در استان اصفهان و یک آزمایشگاه پیشرو در سطح ملی است که فعالیت اجرایی خود را در سال 1378 شروع کرد. این شرکت دارای تأیید صلاحیت رتبه یک آموزشی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه آموزش کالیبراسیون (کمیت‌های جرم، حجم، فشار، دما، ابعاد و الکتریک) است.

در راستای اهداف و خط مشی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو در خصوص آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان و مدیران مرتبط با مباحث کیفیت و کالیبراسیون و با توجه به دریافت پروانه تأیید صلاحیت اجرای آموزش‌ های کارکنان مؤسسه و مسئولین کنترل کیفیت، شرکت تابان نیرو اقدام به برگزاری دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون نموده است.

این دوره از تاریخ 28/10/1387 آغاز و تا اسفند ماه سال جاری ادامه دارد. دوره مذکور با حضور کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران و با نظارت مجتمع فنی مهندسی اصفهان برگزار می‌شود. در این دوره فراگیران با مباحثی از قبیل اندازه گیری و اندازه شناسی، کالیبراسیون و رده های کالیبراسیون، قابلیت ردیابی، مفهوم خطا و عدم قطعیت و محاسبات مربوطه و دیگر مطالب مرتبط با هر یک از آزمایشگاه‌های جرم، حجم، فشار، دما، ابعاد و الکتریک آشنا می‌شوند.

در پایان هر بخش نیز کلیه فراگیران با حضور در محل آزمایشگاه‌های کالیبراسیون تابان نیرو، ضمن بازدید از شرایط محیطی ایجاد شده بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025، با فرایند کالیبراسیون تجهیزات از نزدیک آشنا شده و در جریان روند کار هر یک از آزمایشگاه‌های کالیبراسیون قرار می‌گیرند. همچنین در پایان دوره یاد شده، به کلیه فرگیران گواهینامه کالیبراسیون از سوی شرکت تابان نیرو اعطا خواهد گردید.

لازم به ذکر است برگزاری دوره های فوق و همچنین دوره های تخصصی کالیبراسیون در دستور کار این شرکت قرار دارد که متقاضیان حضور در این دوره های آموزشی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن مستقیم آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت تابان نیرو به شماره 6616778-0311 تماس حاصل نمایند.